Eğitim Öğretim
Öğretim Sistemi

Karaelmas TÖMER’de Türkçe Hazırlık Dersleri, 10-18 kişilik sınıflarda alanında uzman öğretim elemanlarıyla yapılmaktadır. Sınıflarımız, modern dil öğretimine uygun bir şekilde tasarlanmış olup öğrencilerin öğretmenlerle birebir iletişim kurabilecekleri şekilde düzenlenmiştir.

Karaelmas Tömer’de, Türkçe öğretimi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Buna göre eğitim periyotları A1, A2, B1, B2, C1 şeklinde 5 ayrı kur olarak düzenlenmiştir. Her kur sonunda öğrencilerin dil gelişim seviyelerini ölçmeye yönelik Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma olmak üzere dört temel dil becerisine uygun sınavlar düzenlenmektedir.

Sınıflarımızda televizyon, DVD, projeksiyon vb. görsel-işitsel araçlarla dil öğretimi desteklenmektedir.

Kurslara devam ederek temel, orta ve ileri basamakları başarı ile bitiren öğrencilere Karaelmas TÖMER Müdürlüğü tarafından sertifika verilmektedir. Karaelmas TÖMER tarafından verilen sertifikalar, kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda geçerli kabul edilmektedir.

Karaelmas TÖMER’de çeşitli uzmanlık dallarına yönelik Özel Amaçlı Yabancı Dil Kursları ve Özel Amaçlı Türkçe Kursları da düzenlenmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin