İletişim

Bülent Ecevit Üniversitesi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER)

İncivez Mahallesi / ZONGULDAK

Telefonlar:

0372 257 40 10 / 2154, 2155, 2156  (Öğreticiler)

e-posta: tomer@beun.edu.tr

facebook/karaelmastomer

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin