Merkezimiz
Hakkımızda

12.12.2011 tarih ve 2011 / 21 – 4 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile  Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER) kurulmuş ve Merkez Yönetmeliği 12 Ocak 2012 tarih ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin