Eğitim Öğretim
Genel Bilgiler

Dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alan Türkçe, uluslararası alanlarda etkinliğini artırarak eğitim, bilim ve ticaret dili olma yolunda ilerlemektedir. Son yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı artmakta ve bu ihtiyacı karşılamak adına birçok özel ve resmî kuruluşlar kurulmaktadır. Türkiye’de eğitimin merkezinde bulunan üniversiteler de bu noktada kendi bünyelerinde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarından geri kalmayarak çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Bu bağlamda 1980’li yıllardan itibaren üniversitelere bağlı olarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmaya başlanmış ve günümüzde yaygınlığı yurt geneline ulaşmıştır. Dolayısıyla üniversitelerde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin okuyacakları bölümlere başlamadan önce bu merkezlerde bir yıl boyunca hem günlük hem de akademik Türkçelerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Bunun yanında öğrenci vasfı aranmaksızın dileyen herkese Türkçe kursu olanağı sağlanmaktadır. Ülkemizde bulunan mültecilerin de katılım sağladığı kurslar, onların gerek sosyal hayatlarını gerekse resmî işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin